ARTISTI IN INDUSTRIE. DESIGNERS.

Date: 13 -14 noiembrie 2013
Locatie: Galeria Plan B Cluj
Adresa: Fabrica de pensule, str. Henri Barbusse 59–61, 400616 Cluj
Website: http://designers.artistsinindustry.com

CONTEXT

“Artişti în industrie” este o platformă dedicată criticii şi cercetării în design iniţiată de Asociaţia 2580 cu suportul financiar al Administrației Fondului Cultural Național. Proiectul, demarat în 2011, odată cu realizarea primei arhive on-line dedicate designului textil modern din România, caută să suplinească lipsa unor instituţii în România care să prezinte şi să pună în valoare designul şi artele decorative, dincolo de un interes pur etnografic. În acelaşi cadru a fost organizată în 2012 conferinţa internaţională „Artişti în industrie. Rolul designului în era digitală” conferinţă care a căutat să răspundă întrebărilor pe care le ridică statutul designului contemporan în contextul globalizării şi al economiei digitale. În 2013 vă invităm să luați parte la două mese rotunde care vor pune în discuție noțiunea de proiect în design din două perspective: prima vizează relația dintre design și educație în design și cea de a doua vizează relația dintre design și antreprenoriat.

INTRODUCERE

Fără nici o îndoială există o relație strânsă între design și forma vizuală. Asistăm însă astăzi la extinderea noțiunii de design. Designul nu se mai referă doar la conceperea formală a obiectelor produse industrial, ci acoperă un set întreg de activități, dacă e să luăm în considerare că designul integrează aspecte știintifice, tehnologice, culturale și politice. Pe de altă parte designul nu vizează doar producția de obiecte, ci încadrează situații ale vieții noatre comunitare își extinde înțelesul pentru a încadra aspecte ce ar putea fi definite ca situații. În acest sens suntem aproape de definiția oferită cândva de Laszlo-Moholy Nagy în cartea sa „Vision in Motion”, „designul nu este o profesie ci o atitudine”.

Designul trebuie înțeles astăzi ca o formă de mediere între tehnologie și mediul înconjurător, între specialiști și societate. Este marca unei forme active de explorare și modelizare participativă a mediului și, în cele din urmă, a noi înșine. A forma (sau a da forma), la fel ca a desena (sau a concepe design-ul) echivalează cu exprimarea unei viziuni despre prezent și viitor, cu negocierea diferitelor componente care ar trebui luate în considerare. Designul înseamnă conceperea și dezvoltarea de artefacte acordând atenție formei lor viitoare, funcției lor, condițiilor de producție, modalităților de utilizare și consum. Din această cauza designul se dovedește a fi o formă de manifestare politică, iar legitimitatea demersurilor designului nu poate fi abordată decât dintr-un punct de vedere critic.

 

DESCRIEREA MESELOR ROTUNDE

1. Design și educație în design (13 Noiembrie 2013, ora 16)

Curicula universară românească (și în general cea est-europeană) în artă și design se bazează pe moştenirea preocupărilor pedagogice ale Școlilor Bauhaus și VHUTEMAS. Nu doar că educația în design s-a centrat pe formarea vizuală și formală, dar preocuparea centrală a fost asimilarea cunoștiilelor artizanale ca punct de plecare pentru o practica în design. Dacă dezbaterile Școlii de la Bauhaus aveau loc în contextul preocupărilor legate de rolul artiștilor în industrie, în ultima decadă a secolului XX, am asistat la importante schimbări politice și sociale atât la nivel local și global, cât și la mutații tehnologice și economice. În pofida tuturor acestor lucruri, au existat puține tentative de chestionare a fundamentelor educației în design. Considerând că o asemenea evaluare este absolut necesară, această masă rotundă va pune în dezbatere curicula universitară din România și va lua în considerare actuala stare de lucruri în educația în design din lume.

Întrebările ce vor fi abordate:

  • Mai putem vorbi astăzi de o legitimitate a programelor pedagogice ale Bauhaus și VHUTEMAS?
  • Care sunt obiecțiile majore care se pot aduce acestor modele?
  • Care ar trebui să fie proiectul educației în design astăzi?
  • Ce metode pedagogice ar trebui folosite?
  • Ce fel de relație ar trebui să se stabilească între educația în design și sfera producției și consumului?

2. Design și antreprenoriat (14 Noiembrie 2013, ora 16)

Definit ca o “activitate de rezolvare a problemelor, capabilă de a formula în termeni fizici soluții problemelor  întâlnite în mediile naturale și socio-culturale”, designul este disciplina care aduce schimbări majore societății noastre. Designul pare să fie astăzi, fie și doar la nivel declarativ, noul “tărâm promis” în prezentul context economic măcinat de criză. Acceleratoare de design, încurajarea creativității și inițiativele coordonate de design sunt din ce în ce mai prezente în agendele politice.

Întrebările ce vor fi abordate:

  • Avem nevoie de mai mult design? Sau avem nevoie de mai multă productivitate?
  • Poate un model coordonat de design să aducă o schimbare în societate?
  • Poate designul să ia locul politicilor economice?
  • Care sunt responsabilitățile designerilor în acest caz?
  • Care sunt instrumentele de care dispune un designer?

INVITAȚI:

Corina Andor (Pro-decan, Universitatea Oradea, RO)
Ioana Sanda Avram (Lector, Departamentul de Modă, Universitatea Naţională de Arte București, RO)
Alec Bălășescu (Antropolog, Director adjunct al Institutului Cultural Român Istanbul, RO)
Katharina Bredies (Cercetător, Universitatea de Arte – Design Research Lab, Berlin, DE)
Emilian Dan Cartis (Designer, Humanscale New York, USA)
Cristian Cheșuţ (Decan, Facultatea de Arte Decorative și Design, Universitatea de Artă și Design Cluj, RO)
Mirela Duculescu (Lector, Universitatea de Architectură și Urbanism „Ion Mincu“, București, RO)
Tincuţa Heinzel (Președinte, Asociația 2580 și cercetător, Universitatea de Arte, Berlin, RO/DE)
Ina Leonte (Arhitect, ZEST Collective și doctorand, Universitatea de Architectură și Urbanism „Ion Mincu“, București, RO)
Zilvinas Lilas (Profesor, KHM – Şcoala Superioară de Arte Media Köln, profesor invitat Universitatea Kaunas, membru fondator, Paidia Institute,Köln, DE/LT)
Marius Marcu-Lăpădat (Decan, Facultatea de Design de Interior, Universitatea de Architectură și Urbanism „Ion Mincu“, București, RO)
Timotei Nădășan (Graphic designer, fondator şi președinte al IDEA Artă + Societate și al Editurii Idea, Cluj, RO)
Ciprian George Mihnea (Lector, Universitatea de Artă și Design Cluj, RO)
Eugen Pănescu (Arhitect și urbanist, director Planwerk Cluj, RO

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
Universitatea Națională de Arte
Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca
Facultatea de Arte Oradea
Galeria Plan B
Bucharest Design Center
Kunsthochschule für Medien Köln
Paidia Institute

SPONSORI

Cadoro Mobili – http://www.cadoromobili.ro/
Uni Showroom – Magazin de idei și produse unice – http://www.unishowroom.ro/
Flux – Mobilier flexibil – http://www.fluxfurniture.ro/

Share on Facebook

Posted in INPROGRAM | No Comments »

November 12, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*